P a r a f i a   Rzymsko-Katolicka

Św. Jana Chrzciciela

w Zbroszy Dużej

 

  

fot. 

 

        Wspomnienie Wszystkich

             Wiernych Zmarłych

                     

2.11.2011. Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych

 

Za pobożne odwiedzenie cmentarza w dniach od 1 do 8 listopada i jednoczesną modlitwę za zmarłych można uzyskać odpust zupełny. Odpust ten można ofiarować jedynie za dusze w czyśćcu cierpiące.

Warunki uzyskania odpustu zupełnego:
· Brak jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, nawet powszedniego (jeżeli jest brak całkowitej dyspozycji - zyskuje się odpust cząstkowy)
· Stan łaski uświęcającej (brak nie odpuszczonego grzechu ciężkiego) lub spowiedź sakramentalna
· Przyjęcie Komunii świętej
· Odmówienie modlitwy (np. "Ojcze nasz" i "Zdrowaś Maryjo") w intencjach Ojca Świętego (nie w intencji samego papieża, ale objąć te intencje, w których modli się każdego dnia papież).