P a r a f i a   Rzymsko-Katolicka

Św. Jana Chrzciciela

w Zbroszy Dużej

 

  

    Pogrzeb:

    W naszej parafii;

 

1.  Pogrzeb Katolicki przysługuje ludziom wierzącym.

 

2.  Przed pogrzebem należy przedłożyć w kancelarii  parafialnej:

    

     a.     Zaświadczenie o  przyjęciu  Sakramentów świętych przez   

          zmarłego – / sakramentu pojednania, eucharystii,

          namaszczenia chorych./

 

       b.     Akt  zgonu z USC  i  Kartę zgonu;

   

     c.     Pozwolenie Ks. Proboszcza - jeżeli pogrzeb ma odbyć się poza własną parafią.