P a r a f i a    Rzymskokatolicka

Św. Jana Chrzciciela w Zbroszy Dużej

 - tel. 66-13-000

 

S A K R A M E N T Y   

    

 

 

 

K A P Ł A Ń S T W O:

jest to Sakrament, przez który Pan Jezus daje człowiekowi władzę składania ofiary Mszy św. -.; udzielania Sakramentów św., głoszenie słowa Bożego oraz łaskę godnego sprawowania urzędu kapłańskiego.

 

  

 

     Chrześcijan nazywamy ludem kapłańskim ponieważ przez chrzest i bierzmowanie uczestniczą oni w jedynym  

     Kapłaństwie Chrystusowym.

 

      Lud kapłański:

— ukazuje ludziom prawdę Bożą przez głoszenie Słowa Bożego i przez święte życie,

— oddaje Bogu najwyższą cześć przez składanie Ofiary, uczestnictwo w Sakramentach i przez modlitwę.

Rekolekcje powołaniowe do kapłaństwa

 

    Dzień otwarty w warszawskim seminarium

images11. maja 2014 r., zapraszamy do zwiedzenia seminarium warszawskiego. O godz. 12:30 w kościele seminaryjnym przy ul. Krakowskie Przedmieście 52/54 zostanie odprawiona uroczysta Msza święta. Po niej uformowane grupki zwiedzających będą stopniowo - w miarę przybywania ludzi - rozpoczynały zwiedzanie budynku seminarium. Za każdym razem zwiedzanie zaczyna się w świątyni.

 

      Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne Św. Jana  Chrzciciela w Warszawie

     http://www.wmsd.waw.pl

WMSD   00-322 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 52/54 tel. 022 55 66 100; fax 

   022 826 79 98

   Gdy myślisz poważnie o tym, aby wstąpić do Seminarium Duchownego, by w 

   przyszłości służyć Bogu i Kościołowi jako kapłan, na pewno zadajesz sobie pytanie 

   o własne powołanie. Czy ja mam powołanie, co to znaczy mieć powołanie i po czym 

   można to poznać? Czym jest ów głos powołania, za którym chcę pójść ze

   świadomością, że idę za Chrystusem?

 

   Zanim poznasz odpowiedź na to pytanie, najpierw musisz zdać sobie sprawę z tego, że jako chrześcijanin posiadasz wraz z innymi powszechne powołanie do miłości, świętości i przyjaźni z Bogiem. Na drodze, którą wybierzesz, czy to będzie kapłaństwo czy małżeństwo, zawsze powinieneś realizować to ogólno – chrześcijańskie powołanie. Dążąc do świętości osiągniesz pełnię swego człowieczeństwa, w miłości zrealizujesz swoje najgłębsze tęsknoty, a w przyjaźni z Bogiem uzyskasz szczęście i życie wieczne.

Powołanie do kapłaństwa jest zaś szczególnym zaproszeniem do pięknej służby Bożej, tworząc przy tym bliską więź z Panem Jezusem. Chcąc rozpoznać w sobie powołanie, najpierw trzeba skierować wzrok na Chrystusa i pytać o Jego wolę. Tak jak wybór Apostołów przez Jezusa nie był przypadkowym wyborem, ale wypływał z wolnej decyzji Jezusa, ożywionej Jego miłością, tak ma się rzecz z każdym autentycznym powołaniem do kapłaństwa. W Ewangelii czytamy następujące słowa: „Jezus przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego. I ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli” (Mk 3, 13-14). Chrystus nie wybrał Apostołów, aby głosili Ewangelię „zamiast Niego”, lecz aby byli „z Nim”. W rozpoznaniu więc powołania trzeba najpierw uświadomić sobie to, że jest ono „darem i tajemnicą” (Jan Paweł II). Chcę pójść za głosem powołania, to znaczy za wezwaniem Jezusa. Ale czy rzeczywiście mnie Jezus woła. Może mnie się tylko tak wydaje. Przecież mam tyle wad i słabości. Czy to możliwe, że mógłbym być Jego przyjacielem jako kapłan? – pytasz. Trzeba, abyś zaufał Jezusowej miłości, która wyraża się niekiedy w cichym wezwaniu i prośbie, byś poszedł za Nim. Ten, kto ochoczo odpowiada na głos powołania, ten cieszyć się będzie cennymi chwilami bliskości z Jezusem. Kto zaś pielęgnuje w sobie tę bliską więź z Jezusem, u tego powołanie w pełni się rozwinie. Powołanie do kapłaństwa Jezus nazywa w Ewangelii powołaniem Rybaka („odtąd ludzi będziesz łowił”), powołaniem Siewcy („siewca wyszedł siać”) i powołaniem Pasterza („dobry Pasterz daje życie swoje za owce”).

 

Jeśli więc chcesz wiedzieć czy masz powołanie, musisz przyjrzeć się dobrze sobie i zobaczyć czy szczerze pragniesz przyjaźni z Jezusem. To znaczy czy rozmawiasz z Nim na modlitwie, czy interesujesz się życiem Kościoła, czy czytasz Biblię, wreszcie czy szukasz Boga. Dla św. Benedykta „szukanie Boga” było sprawdzianem tego, czy ktoś ma powołanie do kapłaństwa czy też nie. Chcąc przyjść do Seminarium, musisz więc chcieć poświęcić się dla Boga i ludzi, służyć im z oddaniem i miłością. Jest to zawsze twoja osobista odpowiedź na głos powołania, nikt za ciebie nie może o tym zadecydować. Oczywiście możesz, a nawet powinieneś poradzić się twoich najbliższych, a najlepiej porozmawiać z księdzem z parafii, twoim proboszczem lub wikariuszem, lub też ze spowiednikiem, jak oni widzą sprawę twojego powołania.

Wstępując do Seminarium wiedz, że nie może to być twoja ucieczka od świata czy chęć rozwiązania twoich osobistych problemów. Seminarium stanie się twoim nowym Domem i miejscem zdobywania duchowej i intelektualnej formacji. Seminarium to także miejsce i czas dalszego rozeznawania powołania lub umacniania go poprzez modlitwę, rozmowy z wychowawcami i doświadczenia wiary tak, by oczyścić swoje wewnętrzne motywacje. Pamiętaj „Być rybakiem ludzi – to więc nie jakieś wygodne przedsięwzięcie, ale coś najbardziej i po ludzku najpiękniejszego, co można dać” (kard. J.Ratzinger).

 

 

 

Powołanie do kapłaństwa rodzi się w różnym czasie i w różnych okolicznościach. Niektórych Apostołów Jezus powołał, gdy naprawiali sieć w łodzi, podczas pracy, a więc podczas ich codziennych zajęć. Jeśli wydaje ci się, że Jezus także i ciebie woła po imieniu: „pójdź za Mną”, to nie zagłuszaj w sobie tego głosu i spróbuj na niego odpowiedzieć. Drugi raz może już go nie usłyszysz. Słysząc głos powołania zachowaj jednak w sercu ufność i pokorę, cierpliwość i odwagę. Oddaj swoje powołanie w ręce Boga i Kościoła. Na koniec pomyśl o słowach, które wypowiedziała o powołaniu św. Edyta Stein: „Łaska powołania niech nie wbija nas w dumę, lecz czyni skromnymi i pełnymi wdzięczności”.

 

Aby zostać przyjętym do grona kandydatów do seminarium, najpierw trzeba się spotkać na rozmowie wstępnej z Przełożonym Seminarium w budynku przy Krakowskim Przedmieściu 52/54, po czym, w uzgodnionym terminie, należy przedstawić wymagane dokumenty:

  • własnoręcznie napisane podanie i życiorys
  • świadectwo chrztu i bierzmowania
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej
  • świadectwo dojrzałości
  • opinia Księdza Proboszcza
  • opinia Księdza Katechety
  • świadectwo lekarskie
  • 5 fotografii podpisanych
  • dowód osobisty
  • książeczka wojskowa

Więcej informacji: sekretariat@wmsd.waw.pl