P a r a f i a    rzymskokatolicka

Św. Jana Chrzciciela w Zbroszy Dużej 

- tel. 66-13-000

 

S A K R A M E N T      

NAMASZCZENIA  CHORYCH

 

 

  

 

 

Namaszczenie Chorych jest to Sakrament, w którym Pan Jezus umacnia człowieka ciężko chorego, odpuszcza mu grzechy, jeśli je ma, daje mu siłę przeciw pokusom, ulgę w cierpieniu, a niekiedy zdrowie ciała.

 

Chrystus w Sakramencie Namaszczenia Chorych włącza chorego w swoją Mękę, z której chory może czerpać moc zbawczą dla siebie i dla drugich.

 

Sakrament Namaszczenia Chorych należy przyjąć w czasie trwania choroby oraz wtedy, gdy chorzy znajdują się w niebezpieczeństwie śmierci.

 

 

Sprawując duszpasterstwo chorych, Kościół służy samemu Chrystusowi w cierpiących członkach Mistycznego Ciała. Spełnia on polecenia Pana Jezusa, by troszczyć się o chorych i naśladuje Jego przykład. Jezus bowiem „przeszedł dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich”. Troskę tę okazuje Kościół nie tylko odwiedzając chorych, lecz także podnosząc ich na duchu przez sakrament namaszczenia i pokrzepiając sakramentem Eucharystii. Czyni to w czasie trwania choroby oraz wtedy, gdy chorzy znajdują się w niebezpieczeństwie śmierci.

 

Kto powinien przyjąć namaszczenie chorych

 

Sakrament namaszczenia chorych nie jest sakramentem przeznaczonym tylko dla tych, którzy znajdują się w ostatecznym niebezpieczeństwie utraty życia z powodu choroby lub starości. Jeśli chory, który został namaszczony, odzyskał zdrowie, w przypadku nowej ciężkiej choroby może ponownie przyjąć ten sakrament. W ciągu tej samej choroby namaszczenie chorych może być udzielone powtórnie, jeśli choroba się pogłębia. Jest rzeczą stosowną przyjąć sakrament namaszczenia chorych przed trudną operacją. Odnosi się to także do osób starszych, u których pogłębia się starość.

 

Szafarz namaszczenia chorych

 

Św. Jakub Apostoł pisze: „Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana” (Jk 5,14). Jedynie więc biskupi i kapłani, są szafarzami sakramentu namaszczenia chorych.

 

Skutki sakramentu namaszczenia chorych

 

Św. Jakub Apostoł napisał: „A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone” (Jk 5,15).

W sakramencie namaszczenia chorych Pan Jezus, podobnie jak w każdym sakramencie, udzielana choremu szczególnej łaski. Duch Święty zaś umacnia chorego, obdarza go pokojem i odwagą, by mógł przezwyciężyć i znieść wszystkie dolegliwości związane z chorobą lub starością. Duch Święty daje choremu moc do przezwyciężenia pokus złego ducha i lęku przed śmiercią. Prowadzi do uzdrowienia duszy, a także uzdrowienia ciała, jeśli taka jest Boża wola. Ponadto wielkim darem sakramentu namaszczenia chorych jest łaska przebaczenia: „jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone”. Jeśli z jakiegoś powodu chory nie może już odbyć spowiedzi świętej, dostępuje odpuszczenia wszystkich grzechów.

 

Sakramentu namaszczenia chorych udziela się osobom chorym, namaszczając ich na czole i dłoniach poświęconym olejem z oliwek wymawiając następujące słowa:

PRZEZ TO ŚWIĘTE NAMASZCZENIE NIECH PAN W SWOIM NIESKOŃCZONYM MIŁOSIERDZIU WSPOMOŻE CIEBIE ŁASKĄ DUCHA ŚWIĘTEGO. PAN, KTÓRY CI ODPUSZCZA GRZECHY, NIECH CIĘ WYBAWI I ŁASKAWIE PODŹWIGNIE.

 

Sakrament namaszczenia chorych sprawowany jest w sposób uroczysty przed Świętami Wielkanocy i Bożego Narodzenia.

W sytuacjach nagłych sakrament namaszczenia udzielamy w każdej chwili.

 

    O d w i e d z i n y  Chorych - w I sobotę miesiąca od godz. 9,30; 

             - po zgłoszeniu w kancelarii,

        lub    - telefonicznie;

      w nagłych przypadkach – każdego dnia - po zgłoszeniu;

 

   Gdy kapłan przychodzi udzielić Sakramentu Namaszczenia

    Należy przygotować:

-  stół nakryty białym obrusem,

-  na stole: krzyżyk, dwie świece,

-  wodę świeconą,

-  na talerzyku: chleb, sól, watę i szklankę z wodą.