Pokuta

To Sakrament, w którym Pan Jezus przez kapłana, odpuszcza człowiekowi grzechy po chrzcie popełnione.
Pokutę Chrystus ustanowił w dniu Zmartwychwstania słowami: „Weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie są im zatrzymane" (J. 20,23).