P a r a f i a    rzymskokatolicka

Św. Jana Chrzciciela w Zbroszy Dużej  - tel. 66-13-000

 

S A K R A M E N T Y    

      św. są to znaki widzialne, które ustanowił Chrystus i przez 

      nie daje On nam łaskę Bożą.

 

   CHRZEST:

     BIERZMOWANIE:

     EUCHARYSTIA:

     POKUTA:

     NAMASZCZENIE CHORYCH:

     KAPŁAŃSTWO:

     MAŁŻEŃSTWO:

      

      

     

 

      

 

 

   KANCELARIA    PARAFIALNA

  Czynna:  w dni powszednie - przed  Mszą św.

                                              w środę – nieczynna

   O d w i e d z i n y

 Chorych - stałe w

 I sobotę miesiąca

                        Telefon;  48     66 – 13 – 000

  Do chorych – zgłaszamy w ciągu dnia.