Caritas Caritas   Historia Caritas   Dom Pomocy w Łychowie 

Caritas to miłość, określony rodzaj miłości – miłość bratnia, podnosząca, wspierająca, akceptująca. Do takiej miłości – pomocy względem wszystkich potrzebujących, ubogich i słabych – bez oglądania się na rasę, wyznanie, narodowość czy stopień winy – wzywa i uzdalnia chrześcijan Jezus Chrystus.

Miłość tak pojęta nie może nie stawiać wspieranemu nieodzownych wymagań, a nierzadko też obyć się bez profesjonalnych umiejętności. Jednak pierwsze w kolejności i hierarchii pozostaje proste otwarcie na zgnębioną siostrę lub brata.

To jest caritas Kościoła w najistotniejszym sensie i ona jest racją bytu organizacji, której na imię Caritas.

Istnieje kilka głównych dziedzin aktywności Caritas. Można je określić następująco:
  1. Dziecko, młodzież, rodzina.
  2. Niepełnosprawność.
  3. Choroba, podeszły wiek.
  4. Skrajne ubóstwo.
  5. Klęski żywiołowe, wypadki losowe.
Wymienione wyżej obszary potrzeb najczęściej zazębiają się wzajemnie. Istnieją też inne dziedziny, w których Caritas, choć na mniejszą skalę, prowadzi swoją działalność, np. problem bezrobocia, migracji, uzależnień.

Przyłącz się już dziś, nie zwlekaj, inni czekają na Twoją pomoc!!!

 Zaraszamy do współpracy z Caritas Warszawskim 

 Jeśli nas nie znasz, lub masz za daleko zacznij tutaj