Radio Katolickie
Radio nasze wysuwa na plan pierwszy wartości chrześcijańskie. Jest dziś nagląca potrzeba przekazywania tych wartości, przez urządzenia elektroniczne,które mają coraz większe zastosowanie w życiu. Celem naszego radia jest przekazywanie dobrej wieści, że Bóg nas kocha i dla każdego z nas ma swój plan.

Pragniemy również poprzez programy radiowe:
  1. Odsuwać kamień, by objawiać zmartwychwstałego Chrystusa.
  2. Odszukać i sprowadzić do domu zagubioną owcę.
  3. Nakłonić syna marnotrawnego, by powrócił do Ojca.
  4. Pomóc komuś spotkać Chrystusa spotkawszy Go wpierw samemu.
  5. Jednoczyć w miłości Jezusa Chrystusa i Jego oblubienicę, Kościół.
  6. Wyzwalać ludzi, dając im poznać Jezusa Chrystusa jako Drogę, Prawdę i Życie.
  7. Mieć Jezusa w sercu i nieść Go do serc innych ludzi.
  8. Wydawać owoc trwały i obfity, owoc który zwie się ZBAWIENIE.
  9. Uczyć ludzi posłuszeństwa mądrym i radosnym słowom Ojca: „To jest Syn mój umiłowany, (...) Jego słuchajcie”.
Pomyśl w tej chwili co TY możesz zrobić dla naszej sprawy! Jeżeli coś dołożysz od siebie, to z tego będą rezultaty.

Zapraszamy do wysłuchania na naszych falach


 Muzyczne dary 
Lista przebojów prowadzone przez  Janusza Yaninę Iwańskiego  i Darka Ciszewskiego.

Usłyszysz także na łamach:


 Radia Fiat 94,7 FM 


 Radia Niepokalanów 102,7 i 98,6 FM 

 i wielu innych. 

U nas usłyszysz także katolicki głos w twoim domu

 kliknij aby dowiedzieć się więcej.