Grupa AA ISKRA   Grupa AA 

Modlitwa o pogodę ducha

Boże, użycz mi pogody ducha, ażebym godził się z tym, czego zmienić nie mogę!
Odwagi, abym zmieniał to, co zmienić jestem w stanie i mądrości, abym odróżniał jedno od drugiego.

Spotkania Grupy Anonimowych Alkoholików odbywają się w każdą środę od godz. 18:00 do 20:00 przy naszej parafii (wejście od zakrystii). Panie i Panów, którzy mają problem z nadużywaniem alkoholu, osoby uzależnione od alkoholu, jak również rodziny i przyjaciele pragnący nieść im pomoc zapraszamy serdecznie na spotkanie otwarte w każdą ostatnią środę miesiąca.

Dwanaście tradycji AA

 1. Nasze wspólne dobro powinno być najważniejsze, albowiem wyzdrowienie każdego z nas zależy od jedności Anonimowych Alkoholików.
 2. Jedynym i najwyższym autorytetem w naszej Wspólnocie jest miłujący Bóg, niezależnie od sposobu, w jaki przejawia się On w sumieniu każdej grupy. Nasi przewodnicy są tylko zaufanymi sługami i nie mają nad nami żadnej władzy.
 3. Jedynym warunkiem przynależności do AA jest pragnienie zaprzestania picia.
 4. Każda grupa powinna być niezależna we wszystkich sprawach, z wyjątkiem tych, które dotyczą też innych grup lub AA jako całości.
 5. Każda grupa ma jeden główny cel: nieść posłanie alkoholikowi, który wciąż jeszcze cierpi.
 6. Grupa AA nigdy nie powinna udzielać poparcia ani wsparcia finansowego, ani też użyczać nazwy AA żadnym pokrewnym ośrodkom ani jakimkolwiek innym inicjatywom spoza Wspólnoty, ażeby problemy finansowe i majątkowe czy też sprawy ambicjonalne nie odrywały nas od głównego celu.
 7. Każda grupa AA powinna samodzielnie pokrywać własne koszty, nie przyjmując jakiejkolwiek pomocy finansowej z zewnątrz.
 8. Działalność we Wspólnocie powinna na zawsze pozostać honorowa dopuszcza się jednak zatrudnianie niezbędnych pracowników w służbach AA.
 9. Anonimowi Alkoholicy nie powinni nigdy stać się organizacją; dopuszcza się jednak tworzenie służb i komisji bezpośrednio odpowiedzialnych wobec tych, którym służą.
 10. Anonimowi Alkoholicy nie zajmują stanowiska wobec problemów spoza ich Wspólnoty, ażeby imię AA nigdy nie zostało uwikłane w publiczne polemiki.
 11. Nasze oddziaływanie na zewnątrz opiera się na przyciąganiu, a nie na reklamowaniu; w kontaktach z mediami musimy zawsze zachowywać osobistą anonimowość.
 12. Anonimowość stanowi duchową podstawę wszystkich naszych Tradycji, przypominając nam zawsze o pierwszeństwie zasad przed osobistymi ambicjami.